ng南宫国际app下载-ng南宫国际app官网正版
<menuitem id="9lxvn"><ruby id="9lxvn"></ruby></menuitem><progress id="9lxvn"></progress>
<thead id="9lxvn"></thead>
<menuitem id="9lxvn"></menuitem>
歡迎來到上海遠慕生物科技有限公司網站!
您當前的位置:
展示 列表 大圖
 • 貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  A102-100MG Phytotech 100MG ¥450.00
  A102-500MG Phytotech 500MG ¥2078.00
  A102-1G Phytotech 1G ¥3744.00
  A102-5G Phytotech 5G ¥17346.00
 • (Z)-3-HEXENOL 己烯醇
  H4000
  貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  H4000-100ML Phytotech 100ML ¥357.00
  H4000-250ML Phytotech 250ML ¥779.00
 • 貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  A1180-100MG Phytotech 100MG ¥273.00
  A1180-500MG Phytotech 500MG ¥785.00
  A1180-1G Phytotech 1G ¥1308.00
 • 1-NAPHTHOL 萘酚
  N6179
  貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  N6179-100g Phytotech 100g ¥1005.00
 • 1-TRIACONTANOL 三十烷醇
  T818
  貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  T818-1G Phytotech 1G ¥771.00
 • 100bp DNA Ladder
  M01
  貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  M01-01 Omega 250ul ¥150.00
  M01-02 Omega 1ml ¥560.00
 • 100bp DNA Ladder plus
  M08
  貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  M08-01 Omega 250ul ¥180.00
  M08-02 Omega 1ml ¥680.00
 • 100mM dNTP each
  TQAC131
  貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  TQAC131 Omega 250ul ¥200.00
 • 100mM dNTP each
  TQAC132
  貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  TQAC132 Omega 250ul ¥200.00
 • 100mM dNTP each
  TQAC133
  貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  TQAC133 Omega 250ul ¥200.00
 • 100mM dNTP each
  TQAC134
  貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  TQAC134 Omega 250ul ¥200.00
 • 10mM dNTPs
  TQAC135
  貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  TQAC135 Omega 4x250ul ¥170.00
 • 10mM dNTPs
  TQAC136
  貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  TQAC136 Omega 4x250ul ¥300.00
 • 1kb DNA Ladder
  M03
  貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  M03-01 Omega 250ul ¥90.00
  M03-02 Omega 1ml ¥340.00
 • 1kb DNA Ladder plus
  M09
  貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  M09-01 Omega 250ul ¥160.00
  M09-02 Omega 1ml ¥600.00
 • 貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  T850-5G Phytotech 5G ¥550.00
  T850-10G Phytotech 10G ¥984.00
 • 貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  D309-100mL Phytotech 100mL ¥328.00
  D309-500mL Phytotech 500mL ¥1248.00
  D309-1000mL Phytotech 1000mL ¥2226.00
 • 貨號 品牌 規格 包裝 目錄價 您的價格 庫存 數量 購買
  D295-100mL Phytotech 100mL ¥254.00
  D295-500mL Phytotech 500mL ¥771.00
ng南宫国际app下载-ng南宫国际app官网正版
<menuitem id="9lxvn"><ruby id="9lxvn"></ruby></menuitem><progress id="9lxvn"></progress>
<thead id="9lxvn"></thead>
<menuitem id="9lxvn"></menuitem>
<menuitem id="9lxvn"><ruby id="9lxvn"></ruby></menuitem><progress id="9lxvn"></progress>
<thead id="9lxvn"></thead>
<menuitem id="9lxvn"></menuitem>
南宫app注册 南宫28ng国际 ng28南宫娱乐官网版正版 南宫app-南宫app下载-南宫app(入口)下载 南宫app-南宫app下载-南宫app(入口)下载